Hiperhidrosis Aixelles

S'infiltra la toxina botulínica que genera un bloqueix de la funció de les glandules sudorípara, per tant redueix la producción de suor a les arees on s'administra aquesta sustancia.

0