BLOC BLANC MASGLO

8.5

Polidor que anivella els defectes a la superfície de les ungles. No humitejar.