BASE TOTAL CARE ADVANCE 13,5ML MASGLO

Base recuperadora dungles. Danyades per ús excessiu de sistemes permanents o agents químics. Amb Pistacia Lentiscus que recupera l'activitat cel·lular i augmenta la síntesi de proteïnes associades a la Keratina.